Bifazik Defibrilatör Nedir?

urun-pro-defibrilatorFibrilasyona girmiş bir kalbin ideal ritmini tekrar kazanabilmesi amaycıla kalbe kısa süreli olarak yüksek değerde elektriksel akım veren cihaza ‘bifazik defibrilatör’ denir.

Life Point PRO model Bifazik Defibrilatör Cihazı Hakkında

Life-Point PRO Bifazik Defibrilatör cihazı, normal olmayan EKG ritmini normal değerdeki ritme döndürmek maksadıyla defibrilasyon işlemini yerine getirmek için kullanılmakta olan cihazdır. Kalp ventriküler fibrilasyona girdiği zaman, dışarıdan yeteri kadar akım sağlamakta kullanılan cihazdır. Dışarıdan yeterli ritmi bulabilmesi için kalbe yeterli miktarda elektrik akımı verme işlemine defibrilasyon, akım vermede kullanılan cihaza da defibrilatör denir.

Life-Point PRO model üst düzeydeki defibrilatör cihazı, tüm klinikler, sağlık ocakları, klinikler ve diyaliz merkezleri gibi sıkça elektro şok cihazına ihtiyaç duyulmakta olan sağlık merkezlerine hitap etmektedir.Bifazik dalga formu, kolay anlaşılabilir geniş ekranı ve kullanılabilirliğiyle alanındaki personellere profesyonel bir çözüm sunmaktadır.

Life Point PRO model Bifazik Defibrilatör Cihazı Hakkında

Life-Point Plus defibrilator cihazı bifazik teknolojije sahip bir üründür. Elektrik enerjisinin boşalmasının ardından pozitif ve negatif olmak üzere iki taraflı akım verme olayına bifazik defibrilasyon dalga formu denir. Anlaşılacağı üzere akım iki yöne de iletilmektedir. İlk fazda, eklektriksel akım monofazik elektroşok aletlerinde olduğu gibi, bir elektron diğerine kayar. İkinci fazda ise elektriksel akım, zıt yöne doğru akar. Yapılan araştırma verilerine göre bifazik dalgaların monofazik dalgalara oranla daha az enerji ile başarılı bir defibrilasyon sağladığı ve bununla birlikte ha az oranda zararlı olduğu tespit edilmiştir. Daha az enerji tüketimi ile aynı sonucu verdiği için yanık türündeki yan etkilerinde azalma görülmüştür.